Whitehaus Magic Flush Eco-Friendly One Piece Toilet, Single Flush, 1.28 GPF Capacity, 17-1/2"W x 28"D x 28-1/2"H
Toilet